Print colour management

Kwaliteit van drukwerk wordt bepaald door vakmanschap en hoogwaardige productiemiddelen. Wij zijn er best trots op dat wij over beide beschikken. Om de kwaliteit van drukwerk te kunnen meten en beheersen, maken wij gebruik van Heidelberg Image Control. Dit apparaat meet het totale beeld van een drukvel en vergelijkt dit met de kleurruimte zoals deze is vastgelegd in bijvoorbeeld de ISO-12647-2 norm.

Tijdens de productie worden voortdurend oplagevellen gescand, om te waarborgen dat de geproduceerde drukvellen binnen de vastgelegde kleurruimte blijven. Zelfs voor het menselijk oog niet waarneembare kleurafwijkingen, worden door Image Control gesignaleerd en automatisch gecorrigeerd op de drukpers.

www.eci.org