Vakbeheersing tot in de puntjes

11 oktober 2016

Vooraf nauwkeurig kunnen weergeven hoe uw drukwerk er uit zal komen te zien op gestreken- en ongestreken papier, is een belangrijk onderdeel in ons print colour management systeem. Waar de oude ISO norm nogal wat steken liet vallen, omdat zij nog steeds gebaseerd was op sterk verouderde grafische technieken, sluit de herschreven en onlangs geïntroduceerde ISO 12647-2:2013 norm nu perfect aan bij onze werkwijze.

 

Ons print colour management systeem omvat niet alleen het zo nauwkeurig mogelijk op elkaar afstemmen van kleurproef en offsetdruk, maar ook het toepassen van de juiste kleurprofielen, het gebruik van kleurgekalibreerde monitoren, genormeerde lichtbronnen en geavanceerde meetapparatuur, om te komen tot een kwalitatief onderscheidend en stabiel productieproces.

 

We zijn er trots op dat we deze werkwijze hebben kunnen laten certificeren en bekronen met het nieuwe ISO 12647-2:2013 certificaat.