RICHTLIJNEN VOOR HET AANLEVEREN VAN DIGITALE DOCUMENTEN

Na het gereedmaken van uw document kunt u het bestand checken aan de hand van onderstaande punten.

 

Algemeen voor (certified) PDF:

Algemeen voor orders die als open bestand aangeleverd worden:

TIP: In InDesign kunnen afbeeldingen en fonts verzameld worden door PAKKET te kiezen
in het bestand MENU. In XPress is dit VERZAMEL VOOR SERVICEBUREAU

 

* Belangrijk: Geeft u ons alstublieft de gelegenheid om uw documenten goed te kunnen controleren, door een door u gecontroleerde print-out van het bestand bij te leveren (ook wanneer u aanlevert via ftp)De praktijk wijst uit dat een separaat pdf-bestand niet altijd afdoende is, omdat met name het gebruik van ‘transparantie’ vaak niet goed door pdf-readers wordt weergegeven of afgedrukt. Hierdoor kunnen onbedoeld tekstblokken of afbeeldingen wegvallen, wat zonder uw gecontroleerde print-out moeilijk tot niet te signaleren is.

 

Voor Adobe Illustrator:
Indien u drukwerk opmaakt in Adobe Illustrator, stel dan het tekengebied in op de grootte van het uiteindelijke NETTO-formaat

 

(Certified) PDF maken:
Gebruik voor het maken van de (certified) PDF de Adobe Acrobat job options zoals ze op onze website staan. Klik op downloads & instellingen om de job options te downloaden.

 

Kijk de (certified) PDF na op:

 

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 

 

Stansmestekeningen:

Wanneer uw product in de afwerkfase gestanst moet worden, is het belangrijk dat u hiermee rekening houdt in uw digitale document:

Preegvormen:

Een blindpreeg is een druktechniek, waarbij geen inkt gebruikt wordt. Het beeld komt tot stand door een reliëf in het materiaal (meestal papier of karton) aan te brengen. Het reliëf ontstaat door een verhoogde vorm aan de ene kant van het materiaal aan te brengen en een identieke, maar verlaagde vorm aan de andere kant en het materiaal met kracht samen te persen. Door de plaatsing van de verhoogde- en de verlaagde vorm te wisselen, krijgt men vanaf de voorzijde gezien een verdieping of juist een verhoging van het materiaal. Een preeg kan ook in combinatie met gedrukt beeld of folie gebruikt worden.

Wanneer uw product in de afwerkfase veredeld wordt door middel van een preeg, is het belangrijk dat u hiermee rekening houdt in uw digitale document.

Foliedruk:

Foliedruk is een procedé waarbij door middel van een cliché (metalen stempel) folie op papier gedrukt wordt.

Wanneer uw product in de afwerkfase veredeld wordt door middel van een foliedruk, is het belangrijk dat u hiermee rekening houdt in uw digitale document.

Metal effects (MFX):

Metal effects (MFX) is een technologie waarmee metallic effecten kunnen worden gecreëerd door CMYK-kleuren over een speciale zilverinkt te drukken. Hoewel de speciale zilverinkt de CMYK-kleuren beter ‘aanpakt’ dan een reguliere zilverinkt, zal het contrast aanzienlijk minder zijn dan wanneer de CMYK-kleuren direct op papier gedrukt worden. Voor het maximaal behouden van contrast dient u hiermee rekening te houden in het lithograferen van de beelden.

Belangrijk: Omdat kleurproefsystemen alleen CMYK kunnen nabootsen geeft alleen een persproef een betrouwbare voorspelling van het te verwachten resultaat.

Spot UV-lak

Om bepaalde afbeeldingen en of details extra te laten opvallen, kunnen ze worden voorzien van een glanzende laag UV-lak. Dit is een laklaag die door middel van een zeefdrukprocedé wordt aangebracht op het in offset geproduceerde drukvel. Om het contrast tussen de glanzende en niet glanzende delen te vergroten is het mogelijk om het drukvel op de drukpers all-over te voorzien van matte dispersielak.

Wanneer uw product in de afwerkfase veredeld wordt door middel van een spot UV-lak, is het belangrijk dat u hiermee rekening houdt in uw digitale document.

 

Belangrijk: Zeefdruk is een minder nauwkeurig procedé dan offsetdrukken. Het toepassen van rasters is in zeefdruk heel beperkt mogelijk en het resultaat relatief grof. 

Bij het toepassen van (spot) UV bedrukking (lak en/of inkt) adviseren wij u om dit niet te doen op plaatsen waar een nabehandeling plaatsvindt (rillen/vouwen etc.). Bij een omslag kunt u hierbij denken aan een rug of in de kneep. Het risico dat UV hier namelijk los gaat laten is zeer aannemelijk.

Drip-off

Een goedkoper alternatief voor het extra laten opvallen van bepaalde afbeeldingen en of details, is het toepassen van de drip-off techniek. Door te ‘spelen’ met combinaties van matvernis en glans dispersielak, kunnen soortgelijke effecten gecreëerd worden als met spot UV-lak. Dit procedé is goedkoper dan het separaat spotlakken, omdat het in één productierun op een vijfkleuren drukpers met dispersielak geproduceerd kan worden. Doordat de glanslak ‘wegzinkt’ in de plaatsen met matvernis, worden deze delen mat. Het contrast tussen mat en glans is minder groot dan bij het toepassen van spot UV-lak. Dit komt omdat de maximale laagdikte van de lak in zeefdruk veel groter is dan in offset.

Wanneer u drip-off wil toepassen op uw product, is het belangrijk dat u hiermee rekening houdt in uw digitale document.

 

Belangrijk: Niet alle ontwerpen lenen zich even goed voor het succesvol kunnen toepassen van de drip-off techniek. Het is soms mogelijk om het effect een ‘handje-te-helpen’ door bijvoorbeeld kleuren toe te voegen onder vlakken waarop het glanseffect wordt verlangd. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van dit effect!

 

Automatisch omzetten PMS-kleuren

Wanneer er in een aangeleverd bestand toch PMS-kleuren zijn gebruikt, terwijl de orderbevestiging een productie in full colour beschrijft, worden de PMS-kleuren automatisch door onze prepress workflow omgezet in CMYK. Voor deze omzetting wordt de door Heidelberg gehanteerde Pantone Color Breakdown gebruikt. Wanneer u een andere opbouw van PMS-kleuren wenst, dient u deze zelf door te voeren in uw aan te leveren document. Wilt u vooraf absolute zekerheid over het drukresultaat van een in CMYK opgebouwde PMS-kleur, dan kan dit alleen middels een persproef.

 

UCR/GCR

Om problemen tijdens het drukken en afwerken van uw producten te voorkomen, is het belangrijk dat uw digitale document geen plaatsen bevat met een hogere inktlaagdikte dan 300% Deze maximale inktlaagdikte wordt geadviseerd door het European Color Initiative (ECI) en onderschreven door onze persenfabrikant Heidelberg AG.

(bijvoorbeeld zwart vlak opgebouwd uit: 100 cyaan, 100 magenta, 100 yellow en 100 zwart = 400%).

Onze prepress-software corrigeert automatisch elementen waarvan de dekking toch meer dan 300%  is. Deze software maakt gebruik van uitvoerig geteste correctie curven en omzettingstabellen. Toch is het mogelijk dat er door deze correcties (kleine) kleurverschillen ontstaan. Dit ingrijpen in het digitale document is noodzakelijk, omdat het niet corrigeren in de praktijk bijna altijd leidt tot druktechnische problemen (langere droogtijden, overzetten, vastzitten van drukvellen etc.).

 

Taalwissels

Om de kosten van meerdere taalversies van een grafische productie zo laag mogelijk te houden, worden vaak taalwissels in een basis-versie van het document toegepast. Wanneer u er voor kiest om alle wisselende teksten in 1-kleur onder te brengen, bespaart u per full-colour drukvorm 3 offsetplaten en daarmee natuurlijk ook inrichttijd en papier. Deze productiemethode moet in de offerte-aanvraag duidelijk aangegeven worden en specifiek in onze offerte beschreven staan. Deze productiewijze vraagt van de document-opmaker wel grote discipline en standaardisatie. De teksten moeten niet alleen in alle taalversies passen op de corresponderende pagina in het basis-bestand, ook de positie moet exact kloppen. Daarnaast mogen er geen wisselteksten in andere kleuren dan de gespecificeerde tekstkleur staan en worden er vaak fouten gemaakt met het toepassen van diap-teksten in tintvlakken en afbeeldingen.

Belangrijk: Door de complexiteit van deze (kostenbesparende) productiemethode, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het correctheid van deze taalwissels in uw document. Mochten wij tijdens het drukken hierin fouten ontdekken, dan zullen wij u hierover uiteraard informeren, maar het is geen garantie dat wij alles zien!

Voor het doorvoeren van aanpassingen in het bestand (nieuwe pagina’s/correcties), nieuwe tekstplaten of het alsnog wisselen van een complete full-colour-platen-set, zullen wij u meerkosten opgeven en in rekening brengen.

KLEURPROEVEN 

In de offertes welke Drukkerij Tesink uitbrengt is, tenzij anders vermeld, de prijs gebaseerd op de veronderstelling dat de klant een drukgereed digitaal document in pdf-formaat en een representatieve kleurproef aanlevert.

 

Wanneer u een kleurproef bijlevert, is het belangrijk dat het een voor vellen-offset gekalibreerde kleurproef betreft. Onze voorkeur gaat sterk uit naar proeven welke ISO-12647-2 gecertificeerd zijn. Deze gecertificeerde proeven sluiten in de meeste gevallen nauwkeurig aan op ons productie-proces, dat op deze norm is afgestemd. Bij gebruik van ISO-gecertificeerde proeven als contractproef,  is kans klein dat dit zal leiden tot kleurproblemen op onze drukpersen.

 

Wanneer het een ongecertificeerde proef betreft, zullen wij de proef vergelijken met het door u aangeleverde document. Voor deze vergelijking wordt uw bestand door onze interne lithograaf geopend op een kleurgekalibreerde monitor. Wanneer uw proef en uw document qua kleur niet overeenkomen nemen wij contact met u op om de verschillen te bespreken. U kunt er dan voor kiezen de afwijkingen aan (te laten) passen of akkoord te gaan met de verwachte afwijkingen.

 

Wanneer er als kleurreferentie een door een andere partij geproduceerd drukmodel wordt aangeleverd (anders dan een genormeerde proefdruk), zullen wij het  door u aangeleverde drukmodel beoordelen op bruikbaarheid. Voor deze beoordeling wordt uw bestand door onze interne lithograaf geopend op een kleurgekalibreerde monitor. Wanneer uw drukmodel en uw document qua kleur niet overeenkomen nemen wij contact met u op om de verschillen te bespreken. U kunt er dan voor kiezen de afwijkingen aan (te laten) passen of akkoord te gaan met de verwachte afwijkingen. In de praktijk is het nagenoeg onmogelijk om exact een door een andere drukker vervaardigd drukmodel te reproduceren. Daarvoor zijn er teveel parameters in het proces die bij kleine onderlinge verschillen kunnen resulteren in afwijkingen in het drukbeeld. (gebruikt drukraster, plaatcurven, drukcurven, gebruikte compressie, persconditie, merk en type inkt, merk en type rubberdoek, kleurvolgorde, vernis, dispersielak etc.)

 

Indien de klant geen kleurproef bijlevert, zijn er twee mogelijkheden:

 

Kleurproef vervaardigen door Drukkerij Tesink
Op onze prepress afdeling hebben wij de beschikking over twee proefsystemen, welke zijn opgenomen in ons colour management traject. We kunnen zowel gestreken als ongestreken kleurproeven vervaardigen, die een nauwkeurige simulatie geven van het te verwachten drukresultaat. Hoewel het ons streven is om de perfecte proef te vervaardigen, blijft het een nauwkeurige indicatie van het eindresultaat. Alleen een persproef op oplagepapier geeft een 100% betrouwbaar beeld vooraf.

 

Geen kleurproef
Indien u als klant geen kleurproef wenst, wordt een interne plotterproef uitgedraaid welke niet gebruikt kan worden als kleurreferentie en alleen bedoeld is voor het controleren van de in ons kwaliteitssysteem opgenomen controlepunten. De productie zal vervolgens op standaard ISO-12647-2 waarden geproduceerd worden.

 

Prinect Portal, proofing and file transfer 

Drukkerij Tesink heeft een online applicatie waarmee u 24/7, direct in onze prepress workflow, documenten kunt up- en downloaden . Uw bestanden worden na het uploaden automatisch ge-flight-checked, waarvan u per omgaande via de mail een rapportage ontvangt. Eventuele tekortkomingen in het bestand zijn in deze rapportage aangegeven en worden toegelicht in een pdf-preview waarin de locatie van de tekortkomingen getoond wordt. Middels een paar klikken kunt u foutieve pdf-pagina’s online uitwisselen en ontvangt u na het correct uploaden direct een bladerbare pdf-proef, welke u kunt controleren en accorderen. Ook in deze proeffase kunt u eventuele correctiepagina’s probleemloos uitwisselen. Bij de eerste uitnodiging voor uploaden ontvangt u van ons een korte gebruikers handleiding voor het werken met onze Prinect Portal. Heeft u vragen over de portal? Neem gerust contact met ons op, dan helpen wij u graag op weg.

 

FTP 

Drukkerij Tesink heeft eveneens een online toegankelijke ftp-server, waarop u uw documenten kunt uploaden en downloaden. Wanneer u hier gebruik van wil maken, verstrekken wij u graag de benodigde inloggegevens.

Wilt u zo vriendelijk zijn:

 

(versie 1.6-augustus 2015)