Vluchtige organische stoffen

Bij gebruik van vochtwater en reinigingsmiddelen komen dampen van koolwaterstoffen vrij op de werkplek en in het milieu: zogenaamde “Vluchtige Organische Stoffen” (VOS). Vervangen en/of reduceren van het verbruik van VOS, zorgt ervoor dat deze middelen minder schade aan milieu en gezondheid aanrichten. VOS vind je in een drukkerij vooral terug in de vorm van isopropylalcohol en in reinigingsmiddelen.

 

Om het aandeel VOS in ons productieproces terug te dringen en uiteindelijk uit te bannen, hebben wij een ambitieus VOS reductie plan geïmplementeerd. Onze drukpersen drukken op dit moment ruim onder het tussen de overheid en de grafische industrie afgesloten alcohol-convenant en we gebruiken alleen nog maar schoonmaakmiddelen met de laagst mogelijke verdampingswaarde.