Recycling

In Nederland is de belangrijkste grondstof voor papier en karton niet hout, maar oud papier. Nederland is een van de landen waar het meeste hergebruik van oud papier plaatsvindt.

 

Drukkerij Tesink heeft al haar afvalstromen nauwkeurig in kaart gebracht. Per afvalstroom is intensief bekeken hoe deze stroom gereduceerd of wel vervangen kon worden door minder milieubelastende alternatieven. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk afval een tweede leven te gunnen, door het te laten verwerken bij gespecialiseerde recycling bedrijven. Dit geldt niet alleen voor ons papierafval, maar ook voor onze wasmiddelen, offsetplaten, smeermiddelen en wikkelfolie.