Mvo statement

Drukkerij Tesink gaat de komende jaren nog meer aandacht schenken aan duurzaamheid; aan ‘people, planet and profit’. Niet dat we er niets aan deden. Heel veel van de nu populaire mvo-onderwerpen waren voor ons al de gewoonste zaak van de wereld. We gaan het alleen beter in kaart brengen en vastleggen. Zo komen we er achter waar het nog beter kan. Niet alleen omdat we begaan zijn met het milieu. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar duurzaam ondernemen is daarnaast ook van levensbelang voor ons bedrijf. We zijn er van overtuigd dat alleen bedrijven met ruime aandacht voor mvo, succesvol kunnen zijn in de toekomst!