Energieplan

Het Energieplan van Drukkerij Tesink bevat een lijst met maatregelen die specifiek het energieverbruik in ons bedrijf moeten gaan verminderen. Daarnaast hebben we acties ondernomen om onze medewerkers te betrekken bij het terugdringen van onnodig energiegebruik. We hebben procedures opgesteld voor het zorgvuldig omgaan met energie en controleren regelmatig op de naleving hiervan.

 

Vanzelfsprekend maken we in ons bedrijf gebruik van groene stroom, maar ook van groen gas. In het Energieplan is bovendien een verklaring opgenomen, waarin de directie zich commit aan duurzaam investeren. Niet alleen bij nieuw aan te schaffen productiemiddelen, maar ook bij niet direct aan productie gerelateerde apparaten. Zo zijn onlangs ons luchtbevochtigingssysteem en de verwarmingsketel vervangen en hebben we tl-balken vervangen door spaarlampen.