ARBO-beleid

De directie erkent het belang van goede arbeidsomstandigheden bij Drukkerij Tesink en tracht ondermeer door het scheppen van goede arbeidsomstandigheden het ziekteverzuim laag te houden.

 

De directie streeft naar een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van de werknemers.

 

Drukkerij Tesink heeft een door de ARBO-Unie gecertificeerd ARBO-management systeem.